Politička organizacija "Al Fatah" predstavlja zapravo najstariju političku organizaciju unutar Palestine, a donedavno i najbrojniju organizaciju u Palestinskom zakonodavnom vijeću koje obuhvata sve stranke s oba područja palestinskih teritorija.

"Al Fatah" je osnovan 1959. godine kao politički pokret pod punim nazivom "Palestinski nacionalni oslobodilački pokret". Pokret je osnovala palestinska dijaspora u Kuvajtu nakon prvog arapsko-izraelskog rata koji se dogodio 1948. godine, a što Palestinci obilježavaju kao Nakbu - period kada je započelo etničko čišćenje Palestinaca s područja današnje izraelske države.

Osnivači pokreta kasnije su postali velika politička imena, a između ostalog ovaj pokret su osnovali Yasser Arafat, Salah Khalaf, Khalil al-Wazir te Khaled Yashruti.

Cilj pokreta je od samog početka bio oslobađanje palestinskih teritorija od izraelske okupacije, a sama ideološka pozadina pokreta bila je sekularna.

Već od početka šezdesetih godina Fatah počinje političku, a njegovo militantno krilo i oružanu borbu protiv Izraela, koja je većinom vođena s teritorija susjednih država koje su u tom trenutku pružale podršku palestinskoj ideji za oslobađanje.

Tokom Šestodnevnog rata 1967. godine Fatah se definirao kao najjača palestinska stranka unutar Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) - pokreta koji je stvoren 1965. kako bi zastupao interese Palestine u pregovorima s Izraelom, ali i u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Međutim, uprkos naporima Fataha da održi vojne aktivnosti usmjerene protiv Izraela, situacija se nakon 1967. godine znatno okrenula u korist Izraela, što je natjeralo i Fatah na promjenu politike i pristupa kada je riječ o izraelsko-palestinskim pregovorima.

Zbog toga se početkom devedesetih godina PLO službeno i odrekao oružane borbe protiv Izraela te su njegovi predstavnici, uključujući i Yassera Arafata, potpisali niz rezolucija i mirovnih sporazuma koji su doveli do stvaranja Palestinskog samoupravnog tijela koje je trebalo voditi do konačne neovisnosti Palestine kao države.

Politika Fataha, koja se od oružane borbe okrenula političkim i drugim manje nasilnim metodama pregovora s Izraelom, u suštini je dovela do stvaranja pokreta "Hamas", koji će kasnije postati gospodar palestinske političke scene.