Izraelska firma “NewMed Energy”, specijalizirana za istraživanje plina u svijetu, započela je komercijalne pregovore s marokanskim vlastima, tražeći mogućnosti za istraživanje i proizvodnju prirodnog plina. Prema saopćenju kompanije, u toku su pregovori s marokanskim vlastima o licencama za istraživanje plina u budućnosti, posebno u mediteranskom bazenu.

“Kompanija pregovara sa svojim međunarodnim partnerima o ulasku na energetsko tržište u Maroku, kako bi se provodila istraživanja prirodnog plina”, rekao je Yossi Abo, izvršni direktor NewMed Energy, objašnjavajući da “energetsko tržište u Maroku nudi obećavajuće kapacitete plina i da će biti plodno tlo za dugoročna ulaganja”.

Dodao je da je “Maroko zemlja s ogromnim geološkim i komercijalnim potencijalom, što je dovelo kompaniju da uđe u pregovore s marokanskim vlastima  za dobivanje dozvola za istraživanje plina”, ističući da “zemlja uživa važnu političku i regulatornu stabilnost.” Maroko je zemlja bogata kopnenim i morskim bazenima, čija je geologija akumulaciju plinskih naslaga.