Historija čovječanstva ne bi se mogla razumjeti bez ljudske potrebe za otkrivanjem novih teritorija. Stoga je neprestana potraga za dosezanjem novih zemalja kako bi se proširila ili pronašla mjesta za siguran i prosperitetan život obilježila ljudsku evoluciju

Otkako su se prvi hominidi počeli kretati da opstanu, bilo je mnogo otkrića koja su omogućila različitim civilizacijama da napreduju u udaljenim mjestima. Rimsko Carstvo, Osmanlije ili Španija u 15. stoljeću tražili su nove rute na kojima bi mogli proširiti svoje poslovanje ili jednostavno atraktivne teritorije na koje bi proširile svoje granice. Zbog toga su se mnogi uspjeli proširiti do neslućenih granica, narastajući do mamutskih proporcija.

Rusija je daleko najveća država na svijetu. Unutar planete i trenutne teritorijalne podjele priznatih nacija, Vladimir Putin upravlja najvećom državnom teritorijom, većom od  17 miliona kvadratnih kilometara, što je gotovo dvostruko više od Kanade, druge najveće države svijeta.

Ova velićina rezultat je višestoljetnog širenja i odbrane ovog golemog područja. Glavni „izvođači radova“ bili su ruski Kozaci za vrijeme Ivana IV Groznog, između 1533. i 1584. godine, koji su uspjeli zauzeti ono što danas predstavlja više od 70% ruske teritorije.

Iako se Rusija počela formirati kao i ostali evropski narodi nakon 16. stoljeća, Moskva je uspjela postati jaka između ostalog i zato jer joj je pošlo za rukom osvojiti Sibir i Daleki istok.  S dolaskom novog cara Mihaila Romanova 1613. godine, a ta će porodica vladati do revolucije 1917. godine, proširila je teritoriju na mjesta poput Sahalina, Kurila ili Kamčatke.

Dva su ključna faktora pomogla velikoj ekspanziji. Na prvom mjestu, kao što se događa danas, bila je depopulacija velikog dijela teritorija, što je omogućilo istraživačima da slobodno lutaju i osnivaju naselja koji prate nove granice.

Osim toga, kao drugi uzrok, definiran je i slab otpor na koji su ruski osvajači nailazili pri dolasku u nova mjesta. Mnoge od tih civilizacija "ne vide nikakav problem u tome da ih anektira Rusija", čak i pokušavaju uspostaviti trgovinu kako bi prosperirali.

Iako širenje na istok nije bilo teško tokom slijedećih stoljeća, Rusija je naišla na veći otpor na jugu Poljske, Turske ili drugih sila na tom području. Na tim mjestima se Rusko carstvo ipak moralo boriti, za razliku od ostalih teritorija, proširivši se na otprilike 21 milion kilometara u 19. stoljeću.

Ali to nije bilo vrijeme najveće veličine zemlje kojom danas upravlja Putin. Za vrijeme Sovjetskog Saveza njihova teritorija je pokrivala 22,4 miliona kvadratnih kilometara, nešto što će se smanjiti nakon pada komunizma i nestanka SSSR-a.

Na kraju, treba napomenuti da velika teritorija Rusiju čini vrlo rijetko naseljenim područjem. Iako je Rusija 56 puta veća od Italije, samo 146 miliona ljudi živi u cijeloj Rusiji.