Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim 3. oktobra 2022. godine, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine očekivana prosječna krajnja životna dob iznosi 74,78 godina. Ovu su podaci koji se odnose na 2021. godinu. Žene su, kako je to uobičajeno, živjele u prosjeku duže – 77,18 godina, a muškarci 72,38 godina.

Uporede li se ovi brojevi s podacima iz predpandemijskog perioda, naprimjer sa 2019. godinom, uočit ćemo znatne razlike. Te je godine “očekivano trajanje života” iznosilo 77,13 godina – 79,25 za žene i 74,93 godine za muškarce.

Riječ je, dakle, o prosječnom padu očekivane životne dobi za skoro dvije i po godine.

Tim su ovi podaci alarmantniji znamo li da je prosječno očekivano životno trajanje svake godine postepeno raslo.