Svakodnevno u Indiji 54 procenta urbanog stanovništva čita štampane novine. Ova zapanjujuća cifra najveća je među više od 50 zemalja obuhvaćenih istraživanjem o štampanim publikacijama koju je provela Statista globalno istraživanje potrošača.

Još jedno visoko mjesto, s rezultatom od 44 posto, pripada Austriji, koja daleko prednjači među evropskim državama. U njihovom susjedstvu, u Njemačkoj, novine čita oko 30 posto stanovnika, što je brojka koja se može porediti s Južnom Afrikom.

Među drugim nacijama, zapanjujući je pad štampanih primjeraka novina. Samo 25 posto Francuza, odnosno 20 procenata stanovnika Sjedinjenih Američkih Država izjasnilo se da svakodnevno čita štampane publikacije ili su to barem činili unazad dvije sedmice prije nego što su ispitani. Kina i Brazil imali su još manji interes za štampanu riječ. 

Istraživanje je rađeno u periodu od 21. aprila do 20. maja ove godine, a provedeno je na između 2.000 i 7.600 ispitanika u svakoj državi, koji su starosti od 18 do 64 godine.