Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom utvrđuje uvjete, kriterije i postupak raspodjele sredstava s potrošačke jedinice Podrška mladima u ukupnom iznosu od 620.000 KM.

Za program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih predviđeno je 125.000 KM, 100.000 KM predviđeno je za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, dok je 380.000  planirano omladinskim udruženjima sa sjedištem na području TK, Investicijskoj fondaciji IMPAKT i udruženjima i fondacijama za projekte namijenjene mladima.

Za ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koju provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK planirano je 15.000 KM, saopćeno je iz Vlade TK-a.

U odnosu na prethodnu godinu u budžetu za 2022. godinu planirana realizacija novog programa finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima TK 2020-2024. i Strategije razvoja TK 2021-2027.godine.

Također, Program IMPAKT inkubatori poslovnih ideja je u odnosu na 2021. godinu proširen, te će se umjesto na području pet jedinica lokalne samouprave realizirati u deset općina i gradova u TK.